Disclaimer

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website wordt uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Geata aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de geboden informatie dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van de geboden informatie. De gegevens van deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging door Geata worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan de inhoud van deze website worden ontleend. Leveringen worden gedaan op basis van beschikbaarheid en onder de gehanteerde leveringsvoorwaarden danwel leveringsvoorwaarden van de desbereffende installateur indien er verdere afspraken gemaakt zijn dan alleen leveren van Geata goederen.